vovo bb車

系淘寶見到好多同yoyo嬰兒車同款的!想問下大家有冇系淘寶買過? 好吾好用? 我想買架輕便既bb車!吾知買邊款好 ,Baby Kingdom – 親子王國 香港 討論區

旅行車/掀背車 THE New V60 NT$1,900,000 起 訂製 探索 V40 NT$1,390,000 起 訂製 探索; 跨界旅行車 V90 CROSS COUNTRY NT$2,890,000 起 訂製 探索 V40 Cross Country NT$1,530,000 起 訂製 探索;

(法國Babysing高身避震嬰兒車(i-Go)BB位76cm, 單手開收,蓬可雙向,可平訓,可上飛機, Max 25kg 負重,人體工學設計椅背,德國軸承省力易推, 四季款(7.6kg))